تماس با ما

صنایع سنگ اورانوس

فرم تماس با ما

آدرس ها

آدرس مرمریت :

اصفهان شهرک صنعتی محمودآبادخیابان 26 ، سنگبری اورانوس

آدرس 2 :

اصفهان،شهرک صنعتی محمود آباد، خیابان 26، چهار راه دوم سمت راست، سنگبری زئوس

آدرس گلشن :

اصفهان،شهرک صنعتی محمود آباد، خیابان 50 شرقی

تلفن های تماس

همراه مدیر فروش :
تلفن دفتر و فکس :

شبکه های اجتماعی

ایمیل شرکت :