تماس با ما

انتقادات خود را بفرستید

انتقادات و پیشنهادات خود را درباره ی صنایع سنگ اورانوس بفرستید.ما در اسرع وقت پاسخگوی شما هستیم

ارتباط با ما
(آدرس(مرمریت

اصفهان شهرک صنعتی محمودآبادخیابان 26 ، سنگبری اورانوس

آدر س2

اصفهان،شهرک صنعتی محمود آباد، خیابان 26، چهار راه دوم سمت راست، سنگبری زئوس

(آدر س 3(گلشن

اصفهان،شهرک صنعتی محمود آباد، خیابان 50 شرقی

همراه مدیر عامل

09131111258

همراه مدیر فروش

09131112558 / 09131114998

ایمیل

info@uranus-stone.com

تلفن دفتر

031-33802212

فکس

031-33802212